Heiteallikas HEIT0002758

L.ÕV/323129 Scanola Baltic AS
Scanola Baltic AS (12354430)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatel NUK-HP200 9 0.30 27.00 1.93 110.00 030103b 6511015,639400
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.032 g/s 0.988 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 639.435 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.012 g/s 0.374 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.10 mg/s 1.781 kg Tavaheide 24.01.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.01 mg/s 0.396 kg Tavaheide 24.01.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.014 g/s 0.424 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.045 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s 0.053 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s 0.053 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.356 t Tavaheide 24.01.2023 - ..