Heiteallikas HEIT0002784

L.ÕV/323322 "Perepuit" OÜ
osaühing "Perepuit" (10062953)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisruumi ventilatsioon SA-20 0.25 4.00 16.50 25.00 060107 060405 6417771,677394
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.007 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-10-1 Metüülisobutüülketoon 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-87-2 Metüültsükloheksaan 0.008 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.006 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
111-76-2 2-Butoksüetanool 0.206 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
142-82-5 n-Heptaan 0.028 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
34590-94-8 Dipropüleenglükoolmonometüüleeter (DPGME) 0.097 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.007 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.035 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-83-1 Isobutanool 0.01 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-93-3 2-Butanoon (MEK) 0.013 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.088 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.134 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.015 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..