Heiteallikas HEIT0002821

L.ÕV/323417 Reval Group OÜ
Osaühing Reval Group (10326671)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
3.gaasikatla korsten 3 0.05 2.00 5.92 180.00 020103b 6584371,537289
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 01.01.2019 - ..