Heiteallikas HEIT0002823

L.ÕV/323417 Reval Group OÜ
Osaühing Reval Group (10326671)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambrite ventilatsioon 5 1.43 6.00 5.44 20.00 020106 060102 6584403,537244
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.04 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.045 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.018 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.04 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.015 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.006 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.011 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.153 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..