Heiteallikas HEIT0002874

L.ÕV/323726 Harku Autokeskus OÜ
Harku Autokeskus OÜ (10824297)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V1 0.67 5.00 25.23 20.00 060102 6583351,532300
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.008 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.0001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0033 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.0022 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-36-3 n-Butanool 0.0012 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Akrülaadid Akrülaadid 0.0006 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aldehüüdid Aldehüüdid Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.0622 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0491 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.0671 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..