Heiteallikas HEIT0002945

L.ÕV/323818 Priaal OÜ
Priaal OÜ (10564347)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskamber nr 2 ventilatsioon V-2 0.50 3.00 2.50 18.00 060108 060102 6468219,658203
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.006 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7664-38-2 Fosforhape (ortofosforhape) 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.036 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.036 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Amiinid ja diamiinid Amiinid ja diamiinid 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.172 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.041 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Isotsüanaadid Isotsüanaadid 0.0001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.015 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.01 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..