Heiteallikas HEIT0003017

L.ÕV/324430 N.R. Energy OÜ
N.R. Energy OÜ (12364776)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel 1 0.62 14.00 3.64 200.00 010203b 6535976,548275
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.315 g/s 2.918 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 1 490 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.21 g/s 1.945 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 1 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 5.80 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.864 g/s 8 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.21 g/s 1.945 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.002 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..