Heiteallikas HEIT0003030

L.ÕV/324455 Operail Repairs OÜ
Operail Repairs OÜ (16235461)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
K2 - Värvimiskambri kütteseadme korsten nr 2 K2 0.35 12.60 1.56 180.00 020106 6571531,612631
Kuva kaardil
 T 
Värvimiskambri kütteseadme korsten nr 2 K2 0.35 12.60 1.56 180.00 020106 6571531,612631
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.034 g/s 1.202 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 801.364 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.013 g/s 0.455 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.062 mg/s 2.165 kg Tavaheide 24.01.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.006 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.054 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s 0.065 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 g/s 0.065 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.433 t Tavaheide 24.01.2023 - ..