Heiteallikas HEIT0003032

L.ÕV/324455 Operail Repairs OÜ
Operail Repairs OÜ (16235461)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V1 - Värvimiskambri ventilatsiooni ava nr 1 V1 1.13 12.60 26.68 30.00 060108 6571536,612640
Kuva kaardil
 T 
Värvimiskambri ventilatsiooni ava nr 1 V1 1.13 12.60 26.68 30.00 060108 6571536,612640
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.062 g/s 0.60 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.004 g/s 0.03 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.226 g/s 2.438 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.276 g/s 3.038 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.833 g/s 3.577 t Tavaheide 24.01.2023 - ..