Heiteallikas HEIT0003033

L.ÕV/324455 Operail Repairs OÜ
Operail Repairs OÜ (16235461)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V2 - Värvimiskambri ventilatsiooni ava nr 2 V2 1.13 12.60 26.68 30.00 060108 6571531,612629
Kuva kaardil
 T 
Värvimiskambri ventilatsiooni ava nr 2 V2 1.13 12.60 26.68 30.00 060108 6571531,612629
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.005 g/s 0.001 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.067 g/s 0.051 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.116 g/s 0.02 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.185 g/s 0.002 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.129 g/s 0.023 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.833 g/s 0.765 t Tavaheide 24.01.2023 - ..