Heiteallikas HEIT0003034

L.ÕV/324455 Operail Repairs OÜ
Operail Repairs OÜ (16235461)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V3 - Värvimiskambri ventilatsiooni ava nr 3 V3 1.13 12.60 26.68 30.00 060108 6571528,612624
Kuva kaardil
 T 
Värvimiskambri ventilatsiooni ava nr 3 V3 1.13 12.60 26.68 30.00 060108 6571528,612624
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.004 g/s 0.193 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.206 g/s 0.003 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.042 g/s 0.193 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.567 g/s 0.642 t Tavaheide 24.01.2023 - ..