Heiteallikas HEIT0003044

L.ÕV/324455 Operail Repairs OÜ
Operail Repairs OÜ (16235461)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel K11 0.20 16.00 7.71 180.00 020103b 6571328,612693
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.056 g/s 0.187 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 124.697 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.021 g/s 0.071 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 g/s 0.008 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.01 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 0.01 t Tavaheide 24.01.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.02 g/s 0.067 t Tavaheide 24.01.2023 - ..