Heiteallikas HEIT0003050

L.ÕV/324455 Operail Repairs OÜ
Operail Repairs OÜ (16235461)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V10 - Diiselkütuse mahuti V10 0.50 5.00 0.03 20.00 050402 6571516,612677
Kuva kaardil
 T 
Diiselkütuse mahuti V10 0.50 5.00 0.03 20.00 050402 6571516,612677
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 g/s 0.004 t Tavaheide 24.01.2023 - ..