Heiteallikas HEIT0003052

L.ÕV/324471 ALOSA OÜ
ALOSA OÜ (10130637)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel S1 0.60 12.00 0.50 160.00 030103b 6432907,527171
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.044 g/s 0.63 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 321.691 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.029 g/s 0.42 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.00008 mg/s 0.0018 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.11 g/s 1.60 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.029 g/s 0.42 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0003 g/s 0.005 t Tavaheide 01.01.2019 - ..