Heiteallikas HEIT0003053

L.ÕV/324471 ALOSA OÜ
ALOSA OÜ (10130637)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlipõleti S2 0.17 10.00 1.90 160.00 030103b 6432893,527166
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.018 g/s 0.315 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 160.845 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.012 g/s 0.21 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.046 g/s 0.80 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.21 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0001 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..