Heiteallikas HEIT0003072

L.ÕV/324500 Amserv Auto OÜ
Amserv Auto AS (10000018)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autode hooldus ja puhastamine 5 0.31 8.60 18.71 20.00 060204 6584380,541106
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.008 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.105 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.006 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.284 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..