Heiteallikas HEIT0003074

L.ÕV/324550 Mergo Invest OÜ
Mergo Invest OÜ (10718388)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatla korsten K2 0.50 12.00 1.36 180.00 030103b 6581286,540709
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.055 g/s Tavaheide 24.04.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.055 g/s Tavaheide 24.04.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.026 g/s Tavaheide 24.04.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s Tavaheide 24.04.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.055 g/s Tavaheide 24.04.2023 - ..