Heiteallikas HEIT0003134

L.ÕV/324866 Moller Auto Tallinn OÜ
Moller Auto Tallinn OÜ (10195513)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Kere- ja värvitööde hoone kütteseadme ja värvikambrite kütteseadmete koondkorsten S1 0.47 6.70 1.78 120.00 020106 6587959,539755
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0443 g/s 0.278 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0443 g/s 0.278 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0029 g/s 0.019 t Tavaheide 18.06.2014 - ..