Heiteallikas HEIT0003135

L.ÕV/324866 Moller Auto Tallinn OÜ
Moller Auto Tallinn OÜ (10195513)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambrite koondväljatõmme S2 1.74 6.60 6.08 20.00 060102 6587953,539751
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-83-8 Diisobutüülketoon (2,6-Dimetüül-4-heptanoon) 0.0027 g/s 0.015 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.001 g/s 0.006 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
110-12-3 5-Metüülheksaan-2-oon (MIAK) 0.0377 g/s 0.212 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
110-43-0 Amüülmetüülketoon 0.0002 g/s 0.001 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
1569-02-4 1-Etoksü-2-propanool 0.0035 g/s 0.02 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.0051 g/s 0.028 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
71-36-3 n-Butanool 0.0005 g/s 0.003 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
71-41-0 1-Pentanool 0.0074 g/s 0.042 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.0593 g/s 0.333 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Amiinid ja diamiinid Amiinid ja diamiinid 0.0003 g/s 0.002 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0278 g/s 0.156 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.0545 g/s 0.306 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.0048 g/s 0.027 t Tavaheide 18.06.2014 - ..