Heiteallikas HEIT0003137

L.ÕV/324866 Moller Auto Tallinn OÜ
Moller Auto Tallinn OÜ (10195513)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Kere- ja värvitööde hoone üldventilatsioonide koondväljatõmme S4 0.64 9.00 5.44 20.00 060102 040210 6587968,539729
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.0028 g/s 0.016 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
115-10-6 Dimetüüleeter 0.018 g/s 0.022 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.0001 g/s 0.0004 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.0018 g/s 0.013 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0378 g/s 0.018 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.0215 g/s 0.01 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
71-36-3 n-Butanool 0.00003 g/s 0.0002 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
78-83-1 Isobutanool 0.0108 g/s 0.005 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.0328 g/s 0.117 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0028 g/s 0.021 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.0024 g/s 0.003 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0003 g/s 0.001 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.0024 g/s 0.003 t Tavaheide 18.06.2014 - ..