Heiteallikas HEIT0003138

L.ÕV/324866 Moller Auto Tallinn OÜ
Moller Auto Tallinn OÜ (10195513)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Hooldustööde hoone töökoja üldventilatsiooni väljatõmme S5 0.80 12.00 1.43 18.00 060412 060201 6587918,539790
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.0142 g/s 0.16 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.0063 g/s 0.071 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0041 g/s 0.046 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
78-93-3 2-Butanoon (MEK) 0.0001 g/s 0.0015 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.101 g/s 1.138 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0104 g/s 0.117 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.00003 g/s 0.00001 t Tavaheide 18.06.2014 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.0004 g/s 0.005 t Tavaheide 18.06.2014 - ..