Heiteallikas HEIT0003197

L.ÕV/324972 Auto Bassadone OÜ
Veho Eesti Aktsiaselts (10283692)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambrite gaasikatelde korsten 1 0.28 8.00 1.58 200.00 020106 6578686,535554
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.035 g/s 0.053 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 49 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.035 g/s 0.053 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.002 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..