Heiteallikas HEIT0003215

L.ÕV/325018 Tariston AS
AS Tariston (10887843)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Kuivatustrummel 1 1.00 10.00 10.20 85.00 030313 6526167,663089
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.983 g/s 1.824 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 7.65 g/s 14.212 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 2 mg/s 5.51 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 3.034 g/s 5.643 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.057 g/s 0.114 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.126 g/s 0.228 t Tavaheide 01.01.2019 - ..