Heiteallikas HEIT0003254

L.ÕV/325175 TREV-2 Grupp AS
AS TREV-2 Grupp (10047362)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bituumeni soojendus 3 0.15 5.00 5.78 300.00 030313 6388714,654532
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.017 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.017 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.001 mg/s Tavaheide 17.09.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.017 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..