Heiteallikas HEIT0003270

L.ÕV/325244 SANWOOD AS
AS SANWOOD (10240128)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Viimistlusliinide kuivati II väljatõmme SA-60 0.29 8.00 12.50 22.00 060107 6425676,634468
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.013 g/s 0.026 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
107-98-2 1-metoksü-2-propanool 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-10-1 Metüülisobutüülketoon 0.003 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-67-8 Mesitüleen (trimetüülbensool) 0.004 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.002 g/s 0.011 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
123-42-2 4-hüdroksü-4-metüül-2-pentaanoon 0.002 g/s 0.005 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.004 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.003 g/s 0.024 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-93-3 2-Butanoon (MEK) 0.029 g/s 0.065 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
872-50-4 1-metüül-2-pürrolidoon 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
95-63-6 1,2,4-trimetüülbenseen 0.008 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.011 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.072 g/s 0.05 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.056 g/s 0.214 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Butanoolid Butanoolid 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.01 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..