Heiteallikas HEIT0003271

L.ÕV/325244 SANWOOD AS
AS SANWOOD (10240128)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Viimistlusliinide kuivati I väljatõmme SA-70 0.18 8.00 12.50 22.00 060107 6425678,634470
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 g/s 0.184 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
107-98-2 1-metoksü-2-propanool 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-10-1 Metüülisobutüülketoon 0.004 g/s 0.137 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.002 g/s 0.046 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
123-42-2 4-hüdroksü-4-metüül-2-pentaanoon 0.001 g/s 0.012 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.002 g/s 0.103 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-93-3 2-Butanoon (MEK) 0.016 g/s 0.453 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.038 g/s 1.055 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.038 g/s 0.92 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Butanoolid Butanoolid 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.004 g/s Tavaheide 02.09.2019 - ..