Heiteallikas HEIT0003276

L.ÕV/325244 SANWOOD AS
AS SANWOOD (10240128)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Viimistlusliinide koondväljatõmme SA-20 1.00 12.00 14.94 22.00 060107 6425705,634456
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.062 g/s 1.143 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
107-98-2 1-metoksü-2-propanool 0.004 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-10-1 Metüülisobutüülketoon 0.03 g/s 0.853 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-67-8 Mesitüleen (trimetüülbensool) 0.012 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.016 g/s 0.305 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
123-42-2 4-hüdroksü-4-metüül-2-pentaanoon 0.01 g/s 0.085 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.022 g/s 0.17 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 0.002 g/s 0.022 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.021 g/s 0.665 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-93-3 2-Butanoon (MEK) 0.181 g/s 2.798 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
872-50-4 1-metüül-2-pürrolidoon 0.005 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
95-63-6 1,2,4-trimetüülbenseen 0.024 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.20 g/s 0.033 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.432 g/s 6.667 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.383 g/s 6.127 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Butanoolid Butanoolid 0.004 g/s 0.019 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.025 g/s 0.04 t Tavaheide 01.01.2019 - ..