Heiteallikas HEIT0003279

L.ÕV/325251 Stik AS
Stik AS (10166865)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri põleti K1 0.30 6.00 0.88 100.00 020106 6580449,634599
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.009 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.009 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..