Heiteallikas HEIT0003281

L.ÕV/325251 Stik AS
Stik AS (10166865)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V1 1.02 6.00 12.24 20.00 060102 6580454,634599
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.008 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.029 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Amiinid ja diamiinid Amiinid ja diamiinid Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.078 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.015 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Isotsüanaadid Isotsüanaadid 0.004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.006 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..