Heiteallikas HEIT0003291

L.ÕV/325282 Auto Stock OÜ
Auto Stock OÜ (10082128)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri väljatõmme 3 1.75 6.00 2.40 20.00 060102 6474163,529696
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.007 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.016 g/s 0.262 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.008 g/s 0.135 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.008 g/s 0.135 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.02 g/s 0.339 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.001 g/s 0.012 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.095 g/s 1.598 t Tavaheide 01.01.2019 - ..