Heiteallikas HEIT0003337

L.ÕV/325319 KIVIRAND OÜ
KIVIRAND OÜ (10133305)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Alküülresortsiinide mahuti 004/3 0.05 5.00 2.40 80.00 040522 6585416,683712
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 30.09.2014 - ..