Heiteallikas HEIT0003369

L.ÕV/325505 Kuressaare Soojus AS
Aktsiaselts Kuressaare Soojus (10105549)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatel Revotherm 2 0.50 15.00 5.36 170.00 010203b 6491589,446423
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.246 g/s 0.091 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.093 g/s 0.035 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.053 g/s 0.02 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.011 g/s 0.004 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.013 g/s 0.005 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.013 g/s 0.005 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.089 g/s 0.04 t Tavaheide 01.04.2020 - ..