Heiteallikas HEIT0003389

L.ÕV/325595 Pro Grupp Invest OÜ
Pro Grupp Invest OÜ (11263234)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
BAHR 12 K2 0.35 15.00 2.25 74.00 030106 6523500,649052
Kuva kaardil
 T 
BAHR 12 K2 0.35 15.00 2.25 74.00 030106 6523500,649052
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.029 g/s 0.197 t Tavaheide 02.04.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 290.589 t Tavaheide 02.04.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.021 g/s 0.138 t Tavaheide 02.04.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 02.04.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 t Tavaheide 02.04.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.009 t Tavaheide 02.04.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 t Tavaheide 02.04.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 t Tavaheide 02.04.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.002 t Tavaheide 02.04.2024 - ..