Heiteallikas HEIT0003441

L.ÕV/325733 A.K.Autoteenindus OÜ
A.K.Autoteenindus OÜ (10633798)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskamber (sh värvimiskambri kütteseade) V-1 0.96 6.00 9.20 45.00 060102 020106 6582403,635243
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.006 g/s 0.09 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.018 g/s 0.022 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
103-65-1 Propüülbenseen 0.002 g/s 0.023 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
107-21-1 Etüüleenglükool (1,2-etaandiool) 0.0002 g/s 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
107-98-2 1-metoksü-2-propanool 0.004 g/s 0.058 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-10-1 Metüülisobutüülketoon 0.0004 g/s 0.005 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-65-6 2-metoksü-1-metüületüülatsetaat 0.004 g/s 0.056 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-67-8 Mesitüleen (trimetüülbensool) 0.003 g/s 0.042 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-83-8 Diisobutüülketoon (2,6-dimetüül-4-heptanoon) 0.0003 g/s 0.005 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.041 g/s 0.614 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.00004 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
110-12-3 5-metüülheksaan-2-oon (MIAK) 0.031 g/s 0.458 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
110-19-0 Isobutüül atsetaat 0.006 g/s 0.089 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
111-76-2 2-butoksüetanool 0.0002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
112-07-2 2-butoksüetüülatsetaat 0.002 g/s 0.03 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
115-10-6 Dimetüüleeter 0.0003 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
123-42-2 4-hüdroksü-4-metüül-2-pentaanoon 0.0003 g/s 0.004 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
123-54-6 Pentaan-2,4-dioon 0.0004 g/s 0.005 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.06 g/s 0.899 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
131-11-3 Dimetüülftalaat 0.0002 g/s 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 0.025 g/s 0.379 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.001 g/s 0.023 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1569-02-4 1-etoksü-2-propanool 0.001 g/s 0.014 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
25068-38-6 Bisfenool-A-epikloorhüdriin 0.001 g/s 0.008 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
26761-45-5 Neodekaanhappe glütsiidester 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
41556-26-7 bis(1,2,2,6,6-pentametüül-piperidüül)sebakaat 0.001 g/s 0.01 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
54839-24-6 2-etoksü-1-metüületüülatsetaat 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.018 g/s 0.022 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64742-48-9 Tööstusbensiin, hüdreeritud, raske 0.013 g/s 0.234 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64742-49-0 Tööstusbensiin, hüdreeritud, kerge 0.0003 g/s 0.005 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64742-82-1 Tööstuslik lahustibensiin (nafta), hüdrosulfeeritud, raske 0.003 g/s 0.042 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64742-94-5 Lahustibensiin (nafta), raske aromaatne 0.001 g/s 0.018 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64742-95-6 Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne 0.017 g/s 0.257 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 0.001 g/s 0.015 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.014 g/s 0.205 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 0.007 g/s 0.098 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-36-3 n-butanool 0.001 g/s 0.022 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-41-0 1-pentanool 0.006 g/s 0.082 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
763-69-9 Etüül-3-etoksüpropionaat 0.003 g/s 0.046 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-83-1 Isobutanool 0.01 g/s 0.157 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-93-3 2-Butanoon (MEK) 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
822-06-0 1,6-heksametüleendiisotsüanaat (HMDI) 0.00004 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
82919-37-7 Metüül-(1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül)sebakaat 0.0001 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
95-63-6 1,2,4-trimetüülbenseen 0.011 g/s 0.168 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
98-82-8 Kumeen 0.001 g/s 0.01 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..