Heiteallikas HEIT0003481

L.ÕV/325909 Estonian Window OÜ
Estonian Window OÜ (11540583)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V1 0.22 4.50 15.00 20.00 060107 6464743,659007
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.007 g/s 0.013 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.008 g/s 0.073 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aldehüüdid Aldehüüdid 0.002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.025 g/s 0.177 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.102 g/s 0.314 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.078 g/s 0.144 t Tavaheide 01.01.2019 - ..