Heiteallikas HEIT0003497

L.ÕV/325922 NORWES METALL AS
NORWES METALL AS (10402337)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventsüsteemis V-1 heitetoru 001 0.65 8.00 22.60 20.00 060108 6590119,711692
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.153 g/s Tavaheide 03.06.2019 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.465 g/s Tavaheide 03.06.2019 - ..
1330-20-7 0.638 g/s Tavaheide 03.06.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.837 g/s Tavaheide 03.06.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.008 g/s Tavaheide 03.06.2019 - ..