Heiteallikas HEIT0003510

L.ÕV/325949 Tarmetec OÜ
Tarmetec OÜ (10322549)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V1 1.41 7.15 2.84 20.00 060108 6470430,659313
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.045 g/s 0.671 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.188 g/s 2.822 t Tavaheide 01.01.2019 - ..