Heiteallikas HEIT0003546

L.ÕV/325959 Liwathon E.O.S. AS
AS Liwathon E.O.S. (10715645)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Autoestakaad A-3 A-1 0.10 4.00 2.12 20.00 050401 050502 6596126,553177
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0004 g/s 0.003 t Tavaheide 06.07.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.013 g/s 0.094 t Tavaheide 06.07.2022 - ..