Heiteallikas HEIT0003583

L.ÕV/326007 Nordecon AS
AS Tariston (10887843)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 01.01.2019 - ..