Heiteallikas HEIT0003590

L.ÕV/326009 Koriks-Fiiber OÜ
Koriks-Fiiber OÜ (10959488)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatla korsten K2 0.16 7.00 1.25 150.00 030103b 6576326,532398
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0061 g/s 0.085 t Tavaheide 24.04.2015 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0061 g/s 0.085 t Tavaheide 24.04.2015 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0029 g/s 0.04 t Tavaheide 24.04.2015 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0061 g/s 0.085 t Tavaheide 24.04.2015 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0001 g/s 0.0013 t Tavaheide 24.04.2015 - ..