Heiteallikas HEIT0003593

L.ÕV/326009 Koriks-Fiiber OÜ
Koriks-Fiiber OÜ (10959488)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri väljatõmbeava (sooja 6) V2 0.20 10.00 35.40 20.00 060108 060314 6576335,532366
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.1302 g/s 0.2344 t Tavaheide 24.04.2015 - ..
Butanoolid Butanoolid 0.0087 g/s 0.0156 t Tavaheide 24.04.2015 - ..