Heiteallikas HEIT0003596

L.ÕV/326009 Koriks-Fiiber OÜ
Koriks-Fiiber OÜ (10959488)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi väljatõmbeava (Kasesalu 22) V5 0.40 12.00 15.50 20.00 060108 060314 6576310,532373
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.1496 g/s 3.124 t Tavaheide 24.04.2015 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.2395 g/s 5 t Tavaheide 24.04.2015 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.0077 g/s 0.16 t Tavaheide 24.04.2015 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0075 g/s 0.156 t Tavaheide 24.04.2015 - ..