Heiteallikas HEIT0003645

L.ÕV/326040 Enefit Solutions AS
Enefit Solutions AS (10633284)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniavad värvimiskambris (K-100) K-100 2.44 11.70 2.18 40.00 060108 6584700,695286
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.065 g/s 0.616 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.192 g/s 0.073 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.138 g/s 0.378 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.601 g/s 6.503 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.344 g/s 5.814 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.441 g/s 11.643 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.295 g/s 0.391 t Tavaheide 03.04.2023 - ..