Heiteallikas HEIT0003646

L.ÕV/326040 Enefit Solutions AS
Enefit Solutions AS (10633284)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniavad ettevalmistusruumis (K-110) K-110 2.44 11.70 9.50 20.00 060201 6584718,695302
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.041 g/s 1.108 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.0176 g/s 0.475 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.0088 g/s 0.237 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.0117 g/s 0.316 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0411 g/s 1.108 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0968 g/s 2.61 t Tavaheide 03.04.2023 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.0058 g/s 0.157 t Tavaheide 03.04.2023 - ..