Heiteallikas HEIT0003666

L.ÕV/326161 Fortaco Estonia OÜ
Fortaco Estonia OÜ (12214574)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisliini 1kuivati väljaviskeava 11 0.56 13.00 1.95 35.00 060108 6589125,737967
Kuva kaardil
 T 
Värvimisliini 1kuivati väljaviskeava 11 0.56 13.00 1.95 35.00 060108 6589124,737965
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.013 g/s 0.064 t Tavaheide 26.01.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.023 g/s 0.004 t Tavaheide 26.01.2023 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.068 g/s 0.351 t Tavaheide 26.01.2023 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.066 g/s 0.437 t Tavaheide 26.01.2023 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.066 g/s 0.011 t Tavaheide 26.01.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.08 g/s 0.504 t Tavaheide 26.01.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.196 g/s 1.746 t Tavaheide 26.01.2023 - ..