Heiteallikas HEIT0003672

L.ÕV/326186 Naaskel OÜ
Naaskel OÜ (10535179)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambrite ventilatsioon 1 0.50 6.00 14.15 20.00 060107 060405 6473440,658069
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.086 g/s 0.619 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0.003 g/s 0.005 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.212 g/s 1.529 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
67-56-1 Metanool (Metüülalkohol) 0.003 g/s 0.005 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.076 g/s 0.546 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.064 g/s 0.46 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.975 g/s 7.009 t Tavaheide 01.04.2020 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.189 g/s 1.359 t Tavaheide 01.04.2020 - ..