Heiteallikas HEIT0003676

L.ÕV/326193 ALERT AUTO OÜ
ALERT AUTO OÜ (10510860)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsiooniava V2 0.85 8.00 12.24 20.00 060102 6580484,536027
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.024 g/s 0.078 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.151 g/s 0.49 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.01 g/s 0.034 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.01 g/s 0.034 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.391 g/s 1.268 t Tavaheide 01.01.2019 - ..