Heiteallikas HEIT0003677

L.ÕV/326193 ALERT AUTO OÜ
ALERT AUTO OÜ (10510860)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri põleti (diisel) K1 0.15 5.00 4.88 130.00 020106 6580481,536027
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.02 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.02 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s 0.0001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0003 g/s 0.0003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.02 g/s 0.021 t Tavaheide 01.01.2019 - ..