Heiteallikas HEIT0003684

L.ÕV/326202 Seaside Development OÜ
JL CAPITAL OÜ (12411748)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bensiinimahuti 208 (208,212,214) 0.20 12.75 3.54 20.00 050502 6591182,540344
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
71-43-2 Benseen 0.243 g/s 0.17 t Tavaheide 02.08.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.243 g/s 0.17 t Tavaheide 02.08.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 8.11 g/s 5.652 t Tavaheide 02.08.2021 - ..