Heiteallikas HEIT0003763

PHRR/520431 TRADILO OÜ
TRADILO OÜ (10043329)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri väljatõmme 4 0.78 10.00 13.89 68.00 060102 6533392,475355
Kuva kaardil
 T 
Värvimiskambri väljatõmme 4 0.78 10.00 13.89 68.00 060102 6533400,475366
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.006 g/s 0.003 t Tavaheide 20.10.2023 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.024 g/s 0.003 t Tavaheide 20.10.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.036 g/s 0.015 t Tavaheide 20.10.2023 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.03 g/s 0.013 t Tavaheide 20.10.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.081 g/s 0.105 t Tavaheide 20.10.2023 - ..